Hodowla Ryb K-2 Jacek Juchniewicz
zawiadamia, iż w związku z wdrażaniem w gospodarstwie wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard, organizuje spotkanie informacyjno - konsultacyjne, dla wszystkich stron zainteresowanych działalnością gospodarstwa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.10.2020 w miejscu prowadzenia hodowli:

Kębłowo Nowowiejskie 14A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

w godz.: 09:00 – 11:00

Agenda spotkania:

  1. Prezentacja gospodarstwa K-2 i stosowanej technologii produkcji opartej o system zawracania wody.
  2. Obszary wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i korzyści z jego wdrożenia i certyfikacji w gospodarstwie dla środowiska naturalnego, dobrostanu hodowanych ryb, społeczności lokalnej oraz gospodarstwa.
  3. Prezentacja bieżącego wpływu hodowli na dobrostan hodowanych ryb oraz parametry fizykochemiczne wody.
  4. Pytania i dyskusja z uczestnikami.

Zapraszamy
Marcin Juchniewicz
Kierownik gospodarstwa